Menadžment i pravo 2022

Uvodna reč

Međunarodna naučna konferencija “Menadžment i pravo 2022” održava se na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta “MB” iz Beograda po šesti put.

Tema Međunarodne naučne konferencije „Menadžment i pravo 2022“ je: Globalizacija i savremeno poslovanje. Održava se 16. septembra 2022. godine.

Međunarodna tematska naučna konferencija će započeti plenarnom sednicom koja ima za cilj da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, kao i stavova i mišljenja autora različite stručne i idejne provenijencije.

Međunarodna tematska naučna konferencija će posle plenarne sednice raditi u tri sekcije: menadžment, pravo i informacione tehnologije. Predmet naučne rasprave na sekcijama biće tri generalne tematske oblasti, i to:

  1. Savremeni trendovi u ekonomiji i menadžmentu
  2. Pravna država i vladavina prava, osnov upravljanja savremenim društvom
  3. Primena novih IT tehnologija kao podrška savremenim poslovnim procesima proizvodnje, odlučivanja i upravljanja

Ova Međunarodna naučna konferencija doprinosi i omogućuje razmenu mišljenja, stavova i donosi prava rešenja u oblasti menadžmeta i biznisa, ekonomije, prava i informacionih tehnologija. Okuplja veliki broj naučnobrazovnih institucija, domaćih i stranih proizvođača, korisnika, prometnih organizacija itd. Naučni radovi se objavljuju u časopisu MB University International Reviewkoji izlazi u četiri broja svake godine počev od 2022. godine.

Neposredni cilj Međunarodne naučne konferencije je adekvatno lociranje i razumevanje problema savremene ekonomije, menadžmenta i biznisa, prava i primena novih tehnologija koje ona donosi, kao i da se pruže konkretne ideje i praktična rešenja za bolje i efikasnije poslovanje. Na skupu će se raditi kratkim saopštenjima prijavljenih i pripremljenih radova. Dozvoljena su pitanja, odgovori na ista u vezi sa saopštenjima, vodiće se plenarna rasprava,  rad okruglih stolova i sesije za potrebe studenata.