Menadžment i pravo 2022

Tematske oblasti

Tema Međunarodne naučne konferencije „Menadžment i pravo 2022“ je: Globalizacija i savremeno poslovanje. Održava se 16. septembra 2022. godine.

Međunarodna tematska naučna konferencija će započeti plenarnom sednicom koja ima za cilj da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, kao i stavova i mišljenja autora različite stručne i idejne provenijencije.

Međunarodna tematska naučna konferencija će posle plenarne sednice raditi u tri sekcije: menadžment, pravo i informacione tehnologije. Predmet naučne rasprave na sekcijama biće tri generalne tematske oblasti, i to:

  1. Savremeni trendovi u ekonomiji i menadžmentu
  2. Pravna država i vladavina prava, osnov upravljanja savremenim društvom
  3. Primena novih IT tehnologija kao podrška savremenim poslovnim procesima proizvodnje, odlučivanju i upravljanju