Menadžment i pravo 2022

Program rada

Agenda konferencije