Menadžment i pravo 2022

Bitni datumi

01. maj 2022.Prethodno obaveštenje o Konferenciji
01. jul 2022.Rok za prijavu učešća (dostavljanje sažetka rada)
10. jul 2022.Obaveštenje o statusu Sažetka
10. avgust 2022.Rok za dostavljanje kompletnog rada za Konferenciju
20. avgust 2022.Obaveštenje o prihvatanju kompletnog rada
25. avgust 2022.Uplata kotizacije za učešće na Konferenciji
5. septembar 2022.Dostavljanje programa učesnicima Konferencije
16. septembar 2022.Realizacija Konferencije