Menadžment i pravo 2022

Sekretarijat međunarodnog naučnog skupa

Prof. Dr Lazar Stošić, PhD, PPF, Beograd – tehnička obrada i priprema elektronske verzije zbornika
Prof. Dr Momčilo Jokić, PhD, PPF, Beograd – marketing MNS i odnosi sa javnosti
Sanja Čukić, MA, PhD, PPF, Beograd – lektor i prevodilac na engleski jezik
Vesna Gajišin, MA, PhD, PPF, Beograd – lektor i prevodilac na engleski jezik
Gordana Milivojević, PhD, PPF, Beograd – lektor i prevodilac na engleski jezik
Dragan Stanković, MBA, PPF Beograd – administrator sajta i tehnička podrška
Sanja Todorović, PPF Beograd – priprema materijala za marketing
Aleksandar Matić, LL.M, PPF Beograd