Menadžment i pravo 2022

Jezici međunarodne naučne konferencije

Zvanični jezik međunarodne naučne konferencije je engleski jezik.