Menadžment i pravo 2022

Program konferencije

Program konferencije na dan 16.09.2022. godine