Menadžment i pravo 2022

Pozivno pismo

Pozivno pismo za Međunarodnu naučnu konferenciju „Menadžment i pravo 2022“

Invitation letter – International scientific conference „Management and Law 2022“