Menadžment i pravo 2022

Sponzori konferencije

Planiranje, organizaciju, održavanje i izradu Zbornika radova Međunarodne naučne konferencije „Menadžment i pravo 2022“ pomoglo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.