Menadžment i pravo 2022

Agenda

Agenda konferencije